RSNET s.r.o.
Dukelských hrdinov 976/38
979 01 Rimavská Sobota

SÚŤAŽE O MAJSTROVSKÝ TITUL
NAJLEPŠIA SOBOTSKÁ KLOBÁSA ZAČNE O